พัดลมระบายความร้อนชนิดลูกปืน

Cooing Fan Model : UF15PC

Cooing Fan Model : UF15PC
(พัดลมระบายความร้อนชนิดลูกปืน)
จำหน่ายพัดลมระบายความร้อนราคาย่อยเยาว์สำหรับใช้ระบายความร้อนตู้คอนโทรลและเป็นอะไหล่
ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรลหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาย่อยเยาว์ซึ่งเป็นชนิดลูกปืนที่มีอายุการใช้งานที่คงทน
Size : 172 x 150 x 51 mm. 230 V. 50Hz.

 
 

สินค้า / บริการ ใกล้เคียง

Spare parts

ทางบริษัทฯ ของเรามีอะไหล่สำหรับแอร์ตู้คอนโทรลบริการ

AC External Rotor Fan

พัดลมมอเตอร์แอร์ตู้คอนโทรล

อะไหล่แอร์ตู้คอนโทรล

อะไหล่แอร์ตู้คอนโทรล


ติดต่อเรา

รายละเอียด

บริษัท เอ.ดี. อิเล็คทริค เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด
55 ซอยเอกชัย 66/6 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน
บางบอน กรุงเทพฯ 10150

: 08-6789-8491 , 0-2417-2647

: 0-2417-2648

: ad.electrics@yahoo.com